Naar de thuispagina            
        Cultuur    
in onderhoud            
Naar de Kunst-in-Zevenkamp-DiaShow-pagina  

Ook Zevenkamp kan niet om zijn kunst heen en kunst is eigenlijk noodzakelijk om de wijk leefbaar te maken en te houden. Helaas zijn sommige kunstwerken verdwenen, maar gelukkig verschijnen er ook nieuwe. De wijkbewoners zijn zo gewend aan hun straatbeeld dat kunst een stuk straatmeubilair is geworden.

Zoals alle meubilair, verdienen die kunstwerken onderhoud, dat om onduidelijke redenen niet altijd gepleegd wordt. De naam van de kunstenaar is meestal onbekend, er schijnt geen register te bestaan dat bijhoudt welk kunstwerk waar staat en door wie het is gemaakt. Vanaf deze website verzoeken wij om als u iets over een weet, wat wij niet weten, ons daarvan op de hoogte te brengen.

Hebben wij een kunstwerk over het hoofd gezien, graag een mailtje van de locatie of een goede foto.

Uiteraard staan we open voor gegevens over allerlei andere culturele uitingen.